لحظه‌هایی که میگذرند

Nasser Torabzade posted a photo:

لحظه‌هایی که میگذرند

1390.02.08 - حاصل دو ساعت عکاسی پی در پی از بالای کوهسنگی، مشهد

...
واسه تجربه اول فک کنم بدک نشد :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *